TARIFE

- Servicii Apa, Canal-Epurare, Canal pluvial
- Verificari metrologice
- Rebransare consumatori
- Ape uzate vidanjate de catre terti, preluate in St. de Epurare
- Blindare/Repornire racord canal
- Eliberare de avize tehnice
- Asistenta tehnica acordata tertilor
- Eliberare documente aferente cumpararii de locuinte
- Operatiuni prestate catre terti pentru detectare pierderi apa, metale si montat data-logger
- Analize apa uzata
- Analize apa potabila
- Închirieri mijloace de transport si utilaje catre terți
- Preluare-prelucrare nămoluri primare și biologice de la terți, analize azot total din apa uzată
- Diverse analize efectuate la cererea tertilor
- Garantii calculate conform consumului estimat pe 3 luni calendaristice pe tipuri de unitati/persoane fizice
- Arhiva

A. Tarif servicii Apa, Canal-Epurare, Canal pluvial

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare


3
,20


3,49

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
1,
70


2,02

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

 
0,
41


0,49

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv sat Livada)

 
2,
34


2,55

 

Tarifele servicii suplimentare "Poluatorul plătește":
pentru serviciul de canalizare-epurare ape uzate pentru agentii economici poluatori monitorizati:

Serviciul de gospodărie comunală Tarif în lei
lei / m3 fără TVA lei / m3 cu TVA 24%
Canal - agenti ec. poluatori grupa I de risc 0,36 0,43
Canal - agenti ec. poluatori grupa II de risc 0,57 0,68

B. Tarife verificari metrologice
aprobat prin HCA, hotărârea 4/3.698 din 21.02.2007 cu aplicare din 01.01.2017

a. Tarife de verificare metrologică a contoarelor de apă rece la cererea utilizatorilor cu deplasare şi demontat/montat contor (reclamaţii)

Diametru contor (mm)

Tarif în lei
fără TVA
cu TVA

DN 15-20

107,59

128,03

DN 25-40

118,89

141,48

DN 50- filet

149,65

178,08

DN 50-80 flanşă

149,65

178,08

DN 100

172,15

204,86

DN 125-200

168,36

200,35

b. Tarife de verificare metrologică a contoarelor de apă rece pt. terţi

Diametru contor (mm)

Tarif în lei
fără TVA
cu TVA

DN 50-80

71,05

84,55

DN 100

98,25

116,92

DN 125-200

95,73

113,92

c. Tarif de reglaj şi verificare ulterioară pentru contoare

Diametru contor (mm)

Tarif în lei
fără TVA
cu TVA

DN 50-100

29,51

35,12

DN 125-200

31,39

37,35

C. Tarif rebransare consumatori
aprobat prin HCA nr. 16/21.433 din 25.10.2006 cu aplicare din 01.01.2017

Denumire Tarif
Tarif în lei
fără TVA
cu TVA
Tarif rebransare Tip I
prin manevrarea robinetului de concesie
72,97
86,83
Tarif rebransare Tip II
prin demontarea/montarea apometrului
105,39
125,41
Tarif rebransare Tip III
prin blindarea/repornirea branșamentului cu acces la concesie
150,60
179.21
Tarif rebransare Tip IV
prin blindarea/repornirea branșamentului cu săpătură mecanică
290,62
345,84

În cazul unui utilizator rău platnic căruia i s-a sistat furnizarea apei, reluarea prestațiilor se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la data achitării, pe baza prezentării copiei ordinului de plată sau a chitanței, după achitarea taxei de debranșare – rebranșare și reînnoirea contractului.
Actele în xerocopie necesare la reînnoirea contractului sunt următoarele: a)pentru persoane fizice - act de identitate, contract de vânzare-cumpărare și extras de CF sau contract de închiriere și garanție bancară; b)pentru persoane juridice - cod unic de înregistrare fiscală (CUI, CIF), contract de vânzare-cumpărare și extras de CF sau contract de închiriere și angajament de plată.

E. Tarif pentru ape uzate vidanjate de catre terti, preluate in Statia de Epurare
aprobat prin HCA, hotărârea 12/10.351 din 29.03.2012
cu aplicabilitate din 01.01.2017:

Denumire serviciu

Tarif în lei/mc
fără TVA
cu TVA
Ape uzate vidanjate de catre terți, preluate în Stația de Epurare

6,45

7,68

 

F. Taxa blindare/repornire racord canal
aprobat prin HCA, hotărârea 26/26.828 din 27.11.2009 cu aplicare din 01.01.2017 :

Denumire taxa

Taxa în lei
fără TVA
cu TVA

Taxa blindare racord prin sapatura

661,34

786,99

Taxa repornire racord prin sapatura

661,34

786,99

Taxa blindare racord in caminul de vizitare

84,03

100,00

G. Tarif - Eliberare de avize tehnice
aprobat prin HCA, hotărârea 13/10.352 din 29.03.2012 cu aplicare din 01.01.2017

Denumire Tarif
Tarif în lei
fără TVA
cu TVA

Eliberarea avizului de branşare şi/sau racordare la reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare

161,29

191,94

Eliberarea avizului de separare branşament

156,45

186,18

Eliberarea avizului de coexistenţă cu reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare

160,48

190,97

Eliberarea avizului de "Preluare ape uzate"

133,06

158,34

Eliberarea avizului de coexistenta cu asitenta tehnica pentru predare amplasament (pentru agenți economici)

368,55

438.57

Eliberare copii după avizele arhivate

22,69

27,00

H. Tarif - Asistenta tehnica acordata tertilor
aprobat prin HCA, hotărârea 13/10.352 din 29.03.2012 cu aplicare din 01.01.2017

Denumire Tarif

Tarif în lei/oră 
fără TVA
cu TVA

Asistenţă tehnică acordată terţilor pentru lucrări de branşamente şi racorduri

51,61

61,42

Asistenţă tehnică acordată terţilor pentru extindere, reabilitare reţele stradale

104,03

123,80

I. Tarif - Eliberare documente aferente cumpararii de locuinte
Aprobat in sedinta CA nr. 12/5.423/22.02.2011, cu aplicare din 01.01.2017

Denumire Tarif
Tarif în lei 
fără TVA
cu TVA
Eliberare de copii pentru acte de expropriere
12,10
14,40
Eliberare documente cu privire la locuintele cumparate
32,25
38,38

J. Tarif - Operatiuni prestate catre terti pentru detectare pierderi apa, metale si montat data-logger
Aprobat in sedinta CA nr. 15/5.426/22.02.2011, cu aplicare din 01.01.2017

Denumire Tarif
Tarif în lei 
fără TVA/interventie
cu TVA /interventie
Detectat pierderi de apa pe reteaua de distributie la terti in Oradea
147,58
175,62
Detectat metale pe reteaua de distributie la terti in Oradea
85,48
101,72
Montat data-logger pe reteaua de distributie la terti in Oradea
175,81
209,21
     
Pentru interventiile catre terti in afara municipiului Oradea, la cele trei tarife mentionate mai sus se adauga tariful/km pentru deplasare
0,81 lei/km
0,96 lei/km

K. Tarif - Analize apa uzata
aprobat in sedinta CA, hotărârea 19/9.951 din 31.03.2011
cu aplicabilitate din 01.01.2017:

Denumire Tarif
Tarif în lei
fără TVA
cu TVA
Determinare pH

10,48

12,47

Determinare suspensii totale

28,23

33,59

Determinare reziduu total uscat

28,23

33,59

Determinare reziduu filtrat uscat

35,48

42,22

Determinare reziduu fix total

39,52

47,03

Determinare reziduu fix filtrat

43,55

51,82

Determinare consum chimic de oxigen - CCOCr

50,81

60,46

Determinare consum biochimic de oxigen - CBO5

28,23

33,59

Determinare substanţe extractibile

30,65

36,12

Determinare produse petroliere

47,58

56,62

Determinare azot amoniacal NH4+

45,97

54,70

Determinare azotiţi NO2

34,68

41,27

Determinare azotaţi NO3-

34,68

41,27

Determinare fosfor total

40,32

47,98

Determinare Fosfaţi PO4-

25,81

30,71

Determinare detergenţi anion activi (DAA)

42,74

50,86

Determinare cloruri ( Cl - )

24,19

28,79

Determinare sulfaţi ( SO42-)

32,26

38,39

Determinare sulfuri ( S2-)

34,68

41,27

Determinare fenoli antrenabili cu vapori de apă

66,94

79,66

Determinare cianuri (CN-)

55,65

66,22

Determinare crom (Cr tot)

91,13

108,44

Determinare cupru (Cu)

83,06

98,84

Determinare cadmiu ( Cd )

83,06

98,84

Determinare Zinc ( Zn )

83,06

98,84

Determinare Plumb ( Pb )

83,06

98,84

Determinare Nichel ( Ni )

83,06

98,84

Determinare oxigen dizolvat

25,00

29,75

L. Tarif - Analize apa potabila
a
probate in sedinta CA din 29.03.2012 cu aplicare din 01.01.2017

Denumire Tarif
Tarif în lei 
fără TVA
cu TVA
Determinari chimice 
Determinare fier 24,19 28,79
Determinare Duritate 16,13 19,19
Determinare Calciu 21,77 25,91
Determinare Alcalinitate 9,68 11,52
Determinare Cloruri 12,10 14,40
Determinare Indice de Permanganat 14,52 17,28
Determinare Turbiditate 6,45 7,68
Determinare Clor total si liber 12,10 14,40
Determinare Amoniu NH4 17,74 21,11
Determinare Sulfati 17,74 21,11
Determinare Nitrati 24,19 28,79
Determinare Nitriti 15,32 18,23
Determinare Aluminiu 24,19 28,79
Determinare Conductivitate 12,10 14,40
Determinare pH 10,48 12,47
Determinari bacteriologice 
Determinare Coliformi totali 24,19 28,79
Determinare Streptococi fecali 23,39 27,83
Determinare  Germeni 9,68 11,52
Determinare E-COLI/100ml 25,00 29,75

aprobat in sedinta CA, hotărârea 18/9.950 din 31.03.2011 cu aplicabilitate din 01.01.2017:

Denumire Tarif
Tarif în lei 
fără TVA
cu TVA
Determinare dioxid de siliciu

32,26

38,39

Determinare hidrogen sulfurat

32,26

38,39

Determinare floruri

24,19

28,79

Determinare fosfati

32,26

38,39

M. Tarife - Închirieri mijloace de transport și utilaje către terți
aprobate prin HCA nr. 28/22.282 din 22.09.2008 si HCA nr. 42/33.676 din 29.11.2010
cu aplicabilitate din 01.01.2017:

             I. La închiriere în raza municipiului  Oradea:

Nr. Crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif în lei  / mc
fără TVA
cu TVA

1

Autovidanjoare

8,06

9,59

Nr. Crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif propus în lei  / oră
fără TVA
cu TVA
2

Automobile mixte

50,42 60,00
3

Autospeciale desfundat canal

119,33 142,00
4

Buldoexcavatoare fara picon

67,23 80,00
5

Buldoexcavatoare cu picon

100,84 120,00
6

Miniexcavatoare fara picon

50,42 60,00
7

Miniexcavatoare cu picon

79,83 95,00
8

Autogunoieră

33,61 40,00
9

Autobasculante 3,2 t

37,82 45,01
10

Autobasculante 8 t

50,42 60,00
11

Autobasculante 16 t

58,82 70,00
12

Autocamion HIAB

67,23 80,00
13

Automacara

84,03 100,00
14

Incarcatoare frontale

75,63 90,00
15

Buldozer

84,03 100,00 
16

Draglina

67,23 80,00
17

Tractoare

46,22 55,00

             

               II. La închiriere pentru deplasări în afara razei municipiului  Oradea :

Nota: La tariful în lei/km pentru deplasarea până la destinație, se adaugă tariful în lei/oră sau lei/mc, după caz, pentru lurările efectuate în localitatea de destinație.

Nr. Crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif propus în lei  / km
fără TVA
cu TVA
1 Automobile mixte 1,68 2,00
2 Autobasculante 3,2 t 2,52 3,00
3 Autobasculante 8 t 2,52 3,00
4 Autobasculante 16 t 3,36 4,00
5 Autobasculante HIAB 2,52 3,00
6 Autovidanjoare 2,42 2,88
7 Autospeciale de desfundat canal 3,36 4,00

 

N. Preluare-prelucrare nămoluri primare și biologice de la terți, analize azot total din apa uzată

aprobate prin HCA 29/14774/17.07.2009 cu aplicabilitate din 01.01.2017:
 

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / mc
fără TVA
cu TVA
1 Preluare și prelucrare nămoluri primare și biologice de la terți  18,49 22,00
2 Analiza umiditate nămol  22,69 27,00
3 Analiza substanță volatilă din nămol  26,89 32,00

 

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / analiză
fără TVA
cu TVA
1 Analiză azot total din apa uzată  48,39 57,58

 O. Tarif - Diverse analize efectuate la cererea terților 

aprobate prin HCA nr. 5/4.193 din 19.02.2010 cu aplicabilitate din 01.01.2017:

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / analiză
fără TVA
cu TVA
1 Analiză CO2 AGRESIV din beton 30,25 36,00
2 Tarif prelevare probe de apa pentru analize fizico-chimice si bacteorologice in localitate  25,21 30,00

Nota: La solicitarile de efectuare de probe de apa in afara localitatii se aproba un tarif de 2 lei/km inclusiv TVA pentru deplasarea intre localitati, la care se adauga tariful in lei/analiza pentru prelevare probe in localitate

P. Garantii calculate conform consumului estimat pe 3 luni calendaristice pe tipuri de unitati/persoane fizice

aprobate prin HCA nr. 23/11.398 din 13.04.2011 :

Nr. Crt.

Unitate

Cantitate
[mc / 3 luni]
Garantie
cu TVA
1 Atelier spalatorie, curatatorie haine 900 4500
2 Piata agroalimentara, restaurant, bar, club, spalatorie auto 300 1500
3 Cantina, cofetarie cu laborator, patiserie cu laborator, hotel, pensiune 150 750
4 Magazin florarie 60 280
5 Magazin alimentar, coafura, frizerie, policlinica 30 140
6 Farmacie, Cabinet Medical Individual, birouri, depozite 15 70
7

Persoane fizice

18 85

Nota :

      - Pentru unitatile care nu sunt prevazute in tabelul de mai sus, stabilirea garantiei se va face prin asimilarea cu unitatile specifice de activitate asemanatoare
      - Garantia initiala stabilita la incheierea contractului poate fi modificata daca se considera ca este cazul, pe baza consumului efectiv inregistrat pe contor pe o perioada de 6 luni calendaristice
      - Utilizatorul are obligatia reconstituirii garantiei in termen de 10 zile calendaristice de la data notificarii primite de la operator, in caz contrar operatorul avand dreptul de a sista prestatia.

R. Arhiva

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare


3
,20


3,49

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
1,
70


2,02

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

 
0,
41


0,49

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv sat Livada)

 
2,
34


2,55

 

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare


3
,20


3,97

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
1,
70


2,11

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

 
0,
41


0,51

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv sat Livada)

 
2,
34


2,90

 

Serviciul public de alimentare cu
apa

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA

3,17

3,93

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare


3
,17


3,93

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
1,
68


2,08

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

 
0,
41


0,51

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv sat Livada)

 
2,
32


2,88

 

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare


3
,16


3,92

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
1,
46


1,81

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

 
0,
41


0,51

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv sat Livada)

 
2,29


2,84

 

Serviciul public de canalizare

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA

Canal pluvial (meteo)

0,40

0,50

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA

Populatie si alti utilizatori.

 

2,99

 

3,71

CANAL – EPURARE,

Populatie si alti utilizatori

 

1,28

 

1,59

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA

Populatie si alti utilizatori.

 

2,99

 

3,71

CANAL – EPURARE,

Populatie si alti utilizatori

 

1,28

 

1,59

Noile tarife pentru apa bruta pompata si transportata  aplicate incepand cu 31.12.2012 avizate de ANRSC prin Avizul nr.4573207/27.11.2012 si aprobate de catre ADI APAREGIO prin Hotararea nr.14/10.12.2012

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF 

lei/mc

fara TVA

cu TVA

 

 

 

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv sat Livada)

Populatie si alti utilizatori

2,23

2,77

Noile tarife pentru apa bruta pompata si transportata  aplicate incepand cu 31.12.2012 avizate de ANRSC prin Avizul nr.4573207/27.11.2012 si aprobate de catre ADI APAREGIO prin Hotararea nr.14/10.12.2012

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF 

lei/mc

fara TVA

cu TVA

 

 

 

Apa bruta pompata si transportata in localitatea Delani

Populatie si alti utilizatori

2,23

2,77

Tariful pentru apa bruta pompata si transportata in situatia in care apa nu este potabila in aria de operare avizate de ANRSC prin Avizul 1026145/24.06.2011

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

Apa bruta pompata si transportata in localitatea Delani

Aprobate prin Hotararea ADI "APAREGIO" nr.15/8.12.2011

Aplicabil incepand cu 01.07.2011

 

 

2,13

 

 

 

2,64

 

Tariful pentru apa bruta pompata si transportata in situatia in care apa nu este potabila in aria de operare avizate de ANRSC prin Avizul 2380187/11.06.2012

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv Livada)

Aprobate prin HCL Nojorid nr.11/20.07.2012

Aplicabil incepand cu 01.07.2012

 

 

2,17

 

 

2,69

 

 

 

Noile tarifele de apa-canal aplicate incepand cu 01.07.2012 aprobate de catre Consiliul Local ORADEA prin Hotararea nr. 359/28.06.2012 si avizate de ANRSC prin Avizul nr.2380187/11.06.2012.

Serviciul public de canalizare

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA

Canal pluvial (meteo)

0,39

0,48

 

Noile tarifele de apa-canal aplicate incepand cu 17.11.2011 aprobate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO cu Hotararea nr. 15/08.12.2011 si avizate de ANRSC prin Avizul nr.4033396/17.11.2011.

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA

Populatie si alti utilizatori.

 

2,86

 

3,55

CANAL – EPURARE,

Populatie si alti utilizatori

 

1,20

 

1,49

 

Canal pluvial (meteo)

 

0,38

 

0,47

 

Noile tarifele de apa-canal aplicate incepand cu 01.07.2011 aprobate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO cu Hotararea nr. 8/09.06.2011 si avizate de ANRSC prin Avizul nr.1025681/07.06.2011.

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA

Populatie si alti utilizatori.

 

2,77

 

3,43

CANAL – EPURARE,

Populatie si alti utilizatori

 

1,15

 

1,43

 

Canal pluvial (meteo)

 

0,38

 

0,47

Noile tarifele de apa-canal aplicate incepand cu 31.12.2010 aprobate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO cu Hotararea nr. 30/17.12.2010 si avizate de ANRSC prin Avizul nr.3441358/MLM/30.11.2010.

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA

Populatie si alti utilizatori.

 

2,67

 

3,31

CANAL – EPURARE,

Populatie si alti utilizatori

 

1,11

 

1,38

 

Canal pluvial (meteo)

 

0,37

 

0,46

Noile tarife la serviciile de apa și canalizare, aplicate incepand cu data de 1 Iulie 2010, conform avizului ANRSC nr.3418030 M.L.M./22.06.2010 (mentionam ca s-au aplicat si prevederile OUG 58/2010, astfel incat TVA-ul practicat este 24%) si a Hotararii nr13/16.07.2010 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO sunt:      

Serviciul de gospodarie comunala

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA 24%

APA POTABILA

Populatie si agenti economici. -

 

2,56

 

3,17

CANAL – EPURARE

Populatie si agenti economici  

Canal pluvial (meteo)

 

1,07

0,36

 

1,33  

0,45

 

Tarifele servicii suplimentare "Poluatorul plătește":
pentru serviciul de canalizare-epurare ape uzate pentru agentii economici poluatori monitorizati:

Serviciul de gospodărie comunală Tarif în lei
lei / m3 fără TVA lei / m3 cu TVA 24%
Canal - agenti ec. poluatori grupa I de risc 0,36 0,45
Canal - agenti ec. poluatori grupa II de risc 0,57 0,71

cu aplicare de la 01.06.2005 (tarifele au fost avizate de către ANRSC cu aviz nr. 649/05.05.2005 și aprobate de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin H.C.L. nr. 393/31.05.2005. )

 

TARIFUL DE FURNIZARE APA BRUTA POMPATA SI TRANSPORTATA IN SITUATIA IN CARE NU ESTE POTABILA IN COMUNA NOJORID (inclusiv sat Livada) cu aplicare din 02.11.2010 (aviz ANRSC nr. 3421424/MLM/02.11.2010 si H.C.L. Nojorid nr. 89/30.11.2010 )

Serviciul public de alimentare cu apa TARIF LEI/mc
fara TVA cu TVA
Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid(inclusiv sat Livada) 2,05 2,54

 

 

 Actualizat la data de 03.01.2017